Шығыс Қазақстан облысында менеджмент жүйелерін кәсіпорындарда енгізу бойынша аймақтық семинар аяқталды

2019 жылы 27 мамырда Өскемен қаласында кәсіпорындарда менеджмент жүйесін енгізу бойынша тегін семинар өтті.

Оқуға 100 адам қатысты. Семинар барлық мүдделі тұлғалар – Шығыс Қазақстан облысының кәсіпорындары мен ұйымдарының басшылары, мамандары үшін өткізілді, олардың арасында мемлекеттік органдардың өкілдері, өндірістік кәсіпорындардың, сәйкестікті растау жөніндегі органдардың, сынақ, тексеру және калибрлеу зертханаларының, жоғары оқу орындарының мамандары.

Дәріскер ретінде СМЖ растау бойынша сарапшы-аудитор, "КазИнСт" РМК Павлодар филиалының бас маманы Рымкеш Исина сөз сөйледі:

- ISO 9004 «Сапа менеджменті. Сапаны ұйымдастыру. Тұрақты жетістікке жету бойынша ұсыныстар»;

- ISO 50001 «Энергияны басқару жүйесі. Пайдалануға қойылатын талаптар мен нұсқаулықтар».

Күннің бірінші жартысында дәріскер ISO 9004 «Сапа менеджменті. Сапаны ұйымдастыру. Тұрақты жетістікке жету бойынша ұсыныстар»; тыңдаушылар қызметкерлердің басқару процестері үшін жауапкершілігі мен өкілеттіктері, ресурстар менеджменті және қызметкерлердің тартылуы туралы, ұйымның өнімділігін талдау және бағалау алгоритмі туралы танысты.

Күннің екінші жартысында ISO 50001 «Энергияны басқару жүйесі. Пайдалануға қойылатын талаптар мен нұсқаулықтар» стандарты оқылды.  Семинар барысында дәріскер тұтынушылардың типтеріне, энергия шығынына, өлшеулерге, құжаттама мен есептілікке, жабдықтарды, жүйелерді, процестерді жобалау мен сатып алу тәжірибесіне және өндірістегі энергия тиімділігі бар қызметкерлерді тартуға қойылатын талаптарға қатысты сұрақтарға толық жауап берді.

Нәтижесінде семинарға қатысушылар өздерінің кәсіби деңгейін арттырды, кәсіпорынның жұмысы үшін қажетті және жеткілікті саны мен сапасын қамтамасыз ету кезінде энергия ресурстарына шығындарды төмендету бөлігінде қойылған мақсаттарға жету үшін практикалық білім алды. Энергия ресурстарын пайдалануға арналған шығындарды басқару бұл жағдайда энергия тұтынудың егжей-тегжейлі көрінісін алуға, оны динамикада бақылауға және өндіріс көлемінің өзгеруін ескере отырып, шығындардыңтөмендеуін жоспарлауға мүмкіндік береді.

  • Шығыс-Адалдық алаңы
  • Ашық үкімет
  • Общественная приемная акима области
  • DAMU